Zwroty

WYMIANY

Wymiana zakupionego towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury ZWROTU i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia. Towar na wymianę zostanie wysłany po otrzymaniu przez nas przesyłki z niepasującym towarem.
W przypadku ewentualnej różnicy w cenie produktów poinformujemy Cię o dopłacie lub nadwyżka zostanie zwrócona na konto.

ZWROTY

Pobierz formularz zwrotu w wersji pdf TUTAJ

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres e-mail: shop@myoko.pl. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

4. Zwracany produkt nie może nosić śladów użytkowania (w tym ubrudzeń po pudrze), musi być pozbawiony zapachu oraz powinien zostać odesłany wraz z oryginalnie przymocowaną kartonikową metką, a także wypełnionym formularzem zwrotu lub oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawarcia transakcji na odległość. Towar nie musi być odesłany w oryginalnym opakowaniu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

6. Nie przyjmujemy zwrotów, które zostały wysłane przez klienta do nas „za pobraniem” lub usługą “e-przesyłka”.

UWAGA! 
BARDZO PROSIMY O WYSYŁANIE ZWROTÓW PRODUKTÓW, PRZESYŁKAMI REJESTROWANYMI (POLECONYMI)- NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRZESYŁKI NIEREJESTROWANE W PRZYPADKU ICH ZAGINIĘCIA.

7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

8. Konsument odsyła Towar będący przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko. Przesyłka zwrotną powinna zawierać wypełniony Formularz Zwrotu a także paragon lub fakturę, będące dowodem zakupu towaru.

ADRES ZWROTU:
MYOKO
Ul. Strażacka 81a/110
43-382 Bielsko-Biała

9. Sposób zwrotu środków w przypadku gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

10. Zamówienia opłacone bonem podarunkowym nie podlegają zwrotowi, a jedynie wymianie w trakcie ważności bonu.

11. Zwracamy koszty wysyłki w wysokości najtańszej oferowanej przez nas przesyłki, koszt przesyłki zwrotnej ponosi Klient.

REKLAMACJE

Pobierz formularz reklamacji w wersji docx. TUTAJ lub w pdf. TUTAJ.

  1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres shop@myoko.pl. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając do niego formularz reklamacyjny. Klient może sformułować formularz samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru lub o jego własnoręczne wypisanie. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wymieniony powyżej w ZWROTACH pkt. 8.
  4. W przypadku reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
  5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.
  7. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Informację o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.